xe

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

1,099,000,000 VNĐ

xe

Everest Sport 2.0L AT 4x2

1,178,000,000 VNĐ

xe

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

1,299,000,000 VNĐ

xe

Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4

1,468,000,000 VNĐ

xe

Everest Plantinum

1,545,000,000 VNĐ

Nổi bật

Ngoại thất

Nội thất

Hiệu suất

An toàn

Tiện nghi

Thông số

xe

Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

1,099,000,000 VNĐ

xe

Everest Sport 2.0L AT 4x2

1,178,000,000 VNĐ

xe

Everest Titanium 2.0L AT 4x2

1,299,000,000 VNĐ

xe

Everest Titanium+ 2.0L AT 4x4

1,468,000,000 VNĐ

xe

Everest Plantinum

1,545,000,000 VNĐ

Các dòng xe khác của hyundai